Банер
За нас
Корпоративно ръководство

Теодорос Десиприс, гражданин на Република Гърция, роден на 24.09.1962 г., в гр. Фалатадо, Република Гърция – Изпълнителен директор.

продължава>
 
Основна информация

Дружеството е учредено през ноември 2008 г. и до края на същата година не е стартирало дейност.
Предмета на дейност е както следва :
Сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти;

продължава>