Банер
Междинни финансови отчети

2018

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2018
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2018
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2018
Изтегли файловете като RAR

2017

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2017
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2017
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2017
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2017
Изтегли файловете като RAR

2016

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2016
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2016
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2016
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2016
Изтегли файловете като RAR

2015

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2015
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2015
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2015
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2015
Изтегли файловете като RAR

2014

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2014
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2014
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2014
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2014
Изтегли файловете като RAR

2013

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2013
Изтегли файловете като RAR

2012

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2012
Изтегли файловете като RAR

2011

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2011
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2011
Изтегли файловете като PDF

2010

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Първо тримесечие за 2010
Изтегли файловете като RAR

 

2009

Междинен финансов отчет - Четвърто тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Трето тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет - Второ тримесечие за 2009
Изтегли файловете като RAR