Банер
Корпоративно ръководство

Теодорос Десиприс, гражданин на Република Гърция, роден на 24.09.1962 г., в гр. Фалатадо, Република Гърция – Изпълнителен директор.


Василиос Мухтарис, гражданин на Република Гърция, роден на 31.07.1962 г. в гр. Дюселдорф, Германия – Председател на Съвета на директорите.

Димитриос Бинтудис, гражданин на Република Гърция, роден на 11.10.1970 г. в гр. Нойс, Германия – зам.-председател на Съвета на директорите.

„Вита Ми Холдингс” АД се представлява от Изпълнителния директор Теодорос Десиприс. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.