Банер
Годишни финансови отчети

Финансов отчет - 2017 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2016 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2015 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2014 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2013 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2012 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2011 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2010 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2009 г.
Изтегли като PDF

Отчет за дейността на Съвета на директорите на "Вита Ми Холдингс" - 2008 г.
Изтегли като PDF

Одиторски доклад - 2008 г.
Изтегли като PDF

Финансов отчет - 2008 г.
Изтегли като PDF